Vladislav Petković Dis, Tamnica (Moderna)

Apstrakt

Melodičnost pesme. Prstenasta strofa. Pesma Tamnica je malo remek - delo. Pesma predstavlja lirsku kosmogoniju. Objašnjenje pojma kosmogonija. Dva polja u pesmi: polje svetlosti i polje tame. Dva sveta i dva prostora. Motiv rođenja. Tamnica je metafora za život. Pad u život i postojanje pre rođenja. Zamena agensa i pacijensa. Ovaj svet postaje iluzoran svet sna, dok je svet jave, svet nevinih daljina. Motiv zvezda. Pesma je isprepletana pesimističnim i optimističnim tonovima kao i život. Putokazi za življenje u ovom svetu: smirenje i san lepote. Odrastanjem čovek gubi svest o metafizičkom svetu i postaje rob prostora i vremena - takav život je zapravo tamnica. Čovek je vezan za zemlju u želji za večnošću.