Jovan Dučić, Suncokreti (Moderna)

Apstrakt

Biografija i poetika Jovana Dučića. Analiza pesme Suncokreti. Da li je pesma deskriptivna? Sloj metafizičkog u pesmi. Metafora suncokreta prikazuje suštinu čoveka kao bića. Nemogućnost dostizanja visine. Čovek kao i suncokret stalno je okrenut ka visinama iako te visine ne može da dosegne. Tužno oko suncokreta; strah od mraka; pesimizam zbog nedostižnosti onoga prema čemu postoji žudnja. Optimizam u pojavi smrti u kojoj se krije svetlost.