Aleksa Šantić, Veče na školju (Moderna)

Apstrakt

Analiza zvučnog sloja pesme Veče na školju. Veza zvuka i značenja - zvuk u funkciji značenja. Ritam pesme- ritam talasanja mora. Asonance i aliteracije. Analiza značenjskog sloja pesme. Dva potpuno suprotna tumačenja pesme. Da li je pesma sociološka ili filosofska? Položaj ljudi koji žive na ostrvu. Da li je Bog nepravedan ili pravedan? Ima li nade za grešne ljude. Simbolika poslednjeg sunčevog zraka koji trne.