Aleksa Šantić, Moja otadžbina (Moderna)

Apstrakt

Analiza pesme Moja otadžbina. Šta podrazumeva odnos prema identitetu, naciji, kulturi i zajednici. Značaj individualizma u savremenom svetu. Osnovni motiv pesme jeste poistovećivanje sa rodom i zemljom zarad prevazilaženja sopstvenog ja; poništavanje sebe zarad ostvarenja sebe. Iako pesma ima karakteristične romantičarske motive ona nije romantičarska. Paradoksalnost odnosa prema samom sebi. Učestvovanje u nečemu što prevazilazi pojedinca kao jedna od četiri osnovne potrebe čoveka.