Bogdan Popović, Predgovor Antologiji novije srpske lirike (Moderna)

Apstrakt

Predgovor Antoligiji novije srpske lirike koja je nastala da bi se srpska savremena književnost predstavila hrvatskoj kulturnoj javnosti. Predgovor Bogdana Popovića predstavlja književno-kritički pogled srpske moderne na književnost i stvaralaštvo. Osnovne ideje Popovićevog predgovora: estetski kriterijum, samo lirske pesme koje pokreću osećanja. Za Popovića novija srpska lirika je obuhvaćena vremenskim periodom od Branka Radičevića do 1911. godine i Popovićevih savremenika. Posebno se ističu kriterijumi koji su po Popoviću presudni da bi lirska pesma bila remek-delo: pesma cela mora biti lepa, jasna i mora imati emociju.