Jovan Jovanović Zmaj, Tijo noći (Srpski romantizam)

Apstrakt

Zbirke pesama Đulići i Đulići uveoci - objašnjenje. Jedna od najlepših ljubavnih pesama. Omiljena pesma Nikole Tesle. Veličanje drage koja u svesti lirskog subjekta nadmašuje prirodu i samu noć. Ona je Sunce, i iako je ova reč jaka za ton uspavanke, ima jasno i nedvosmisleno značenje - njegova draga je jača od noći. Elementi orijentalne poezije - grana od bisera. Dematerijalizacija svega što je u vezi sa idealnom dragom. Slavuji i pokrov od njihovog svilenog glasa. Elementi erotičnosti - pojas i grudi koji ne navode na osećanje putene, već idealizovane ljubavi.