Đura Jakšić, Ponoć - drugi deo (Srpski romantizam)

Apstrakt

Susret sa duhom mrtve majke koji dolazi sa onog sveta. Promena tona pesme i prikrivena radost. Pokušaj da se u majci nađe utočište i spas od sveta koji uništava lirskog subjekta. Ispovedni ton koji je iskren ali i koji predstavlja predaju, kukanje i nemoć. Opis sveta kako ga vidi lirski subjekat: ljudi su samo zlo, a osnovne odlike njihovih odnosa su zloba, zavist, laž, laska, izdajstvo, nevera. Opis sveta se završava rečima da je svet pakostan a život žalostan. Pokušaj dodatne analize pesimističkog osećanja. Preispitivanje pesimističnog doživljaja sveta kroz priču o jednom invalidu.