Laza Kostić, Među javom i med snom (Srpski romantizam)

Apstrakt

Kostićeva teorija o ukrštanju suprotnosti. Pesma Među javom i med snom može da se posmatra kao pesme o umetničkom stvaranju, jer umetnost nastaje na spoju svesnog i nesvesnog, jave i sna. Sa druge strane, pesmu možemo posmatrati i kao ljubavnu, u kojoj se govori o odvajanju i dominaciji emotivnog dela ličnosti nad celim čovekom. Srce koje plete snove postaje neprijatelj lirskom subjektu a posredno i sebi, jer pletivo snova, koje je tanko, a zato i neodrživo, postaje lanac za slobodu. Aluzija na Odisejevu Penelepu.