Đura Jakšić, Na liparu (Srpski romantizam)

Apstrakt

Biografski podaci o Đuri Jakšiću. Jedan od najkarakterističnijih romantičara u srpskoj književnosti - temperamentan, gnevan, buntovan, sav u vatri i sudaru dobra i zla. Pesimizam kao jedna od osnovnih odlika Jakšićeve lirike. Dvodelna celina Na liparu. Dva vizionarska doživljaja koja su posledica bekstva iz stvarnosti jer lirski subjekat doživljava stvarnost kao prostor u kome ne može da se snađe. Lirski dijalog sa pticama. Ritmičnost i melodioznost. Osnovni motivi: otuđenje od ljudi, smrzavanje srca i rana na duši.