Branko Radičević, Kad mlidija umreti (Srpski romantizam)

Apstrakt

Jedna od najlepših pesama Branka Radičevića. Određenje pojma elegija. Ditirambski i elegični tonovi u pesmi. Bogata melodioznost i ritam pesme koji podseća na ritam bolesničkog disanja. Vrste rime. Tri celine: bolest, opraštanje od prirode i sveta, opraštanje od svojih pesama. Svaka strofa se završava mišlju o smrti. Razlika između autora i lirskog subjekta pesme.