Petar Petrović Njegoš, Gorski vijenac - šesti deo (Srpski romantizam)

Apstrakt

Sukob mita i istorije u ovom delu. Istorija u Gorskom vijencu. Da li je vreme kružno ili linearno? Istraga poturica je pitanje o Bogu. Da li istorija vodi ponavljanju ili razrešenju? Istraga poturica zbog toga postaje metafizičko pitanje. Vojvoda Draško - sukob tri civilizacije: Evropa, Turska, Crna Gora.