Petar Petrović Njegoš, Gorski vijenac - treći deo (Srpski romantizam)

Apstrakt

Uticaji koje je pretrpeo Njegoš u svom stvaralaštvu. Prvobitan naziv Gorskog vijenca koji govori o motivu stradanja koji je jedan od središnjih motiva dela. Elementi sva tri književna roda zastupljeni su u delu. Posveta dela. Kompozicija dela.