Petar Petrović Njegoš, Gorski vijenac - četvrti deo (Srpski romantizam)

Apstrakt

Značenje i značaj mita. Mit kao jedina istinita istorija sveta iako izgleda kao nemoguće objašnjenje nečega mogućeg. U osnovi Gorskog vijenca nalazi se Kosovski mit. Osnovni elementi Kosovskog mita: odbrana identiteta - značaj identiteta u ljudskom životu, znanje o sebi, temelj ličnosti, istina. Čast - čast čoveka čini bićem višeg smisla, objašnjenje pojma heroj, Miloš Obilić kao simbol.