Petar Petrović Njegoš, Gorski vijenac - drugi deo (Srpski romantizam)

Apstrakt

Susret poturica i Crnogoraca. Dva različita moguća rešenja za tragičnu situaciju u kojoj se našao ceo narod. Lažni mir ili istina. Lažni mir u sebi nosi: samoljublje, komfor sadašnjosti. Istina, sa druge strane, nosi u sebi: pravdoljublje, svest o identitetu, svest o potomstvu, budućnost. Neizbežan sukob između dva različita pogleda na svet.