Petar Petrović Njegoš, Gorski vijenac - prvi deo (Srpski romantizam)

Apstrakt

Njegoš, najveći pesnik srpskog jezika. Sjedinjavanje u jednoj ličnosti dve najsjajnije strane ljudske prirode: stvaralac i vladar. Tema Gorskog vijenca: istraga poturica. U snovi dela nalazi se istorijski događaj. Da li je Gorski vijenac delo mržnje ili duboke tragičnosti prikazane na snažan način kao u antičkim tragedijama? U čemu je tragika celog naroda? Kako Turci odlučuju da osvoje Crnu goru? Lukavstvo protiv koga se mora boriti istinom. Tragični potencijal koji je otvoren u liku vladike Danila.