Jovan Sterija Popović, Tvrdica - analiza (Prosvetiteljstvo)

Apstrakt

Analiza dela. Analiza glavnog junaka Kir Janje. Zaplet i građa dela se zasnivaju na glavnom junaku. Otuđenost Kir Janje, njegov osećaj ugroženosti i pronalaženje sigurnosti u novcu. Psihološka ravan i psihološki portret Kir Janje. Središte koje svaki čovek ima i šta se nalazi u središtu bića. Novac u središtu. Strast koja guši razum. Emocionalna obojenost lika.