Jovan Sterija Popović, Tvrdica(vrste komedije, vrste komike, fabula) (Prosvetiteljstvo)

Apstrakt

Tip tvrdice u svetskoj književnosti - uticaji na Steriju. Komedija, vrste komedije (komedija karaktera, komedija naravi, komedija situacije). Fabula komedije Tvrdica. Upoznavanje sa likovima. Vidovi komike u komediji: verbalna komika, situaciona komika, tragikomika, komika karaktera.