Viktor Igo, Predgovor Kromvelu (Romantizam)

Apstrakt

Značaj Viktora Igoa za istoriju evropske književnosti. Predgovor dramskog dela Kromvel, dobija značaj manifesta i programa. Analiza Predgovora. Odnos poezije i društva. Objašnjenje pojmova: groteskno, podražavanje. Igoov pogled na Aristotelovo pravilo koje se odnosi na tragedije: pravilo tri jedinstva. Osporavanje jedinstva vremena i jedinstva prostora u drami.