Biblija, Adam i Eva (Književnost starog veka)

Apstrakt

Stvaranje prvih ljudi, Edemski vrt. Prva Božja naredba i prvi greh. Pad čovekove prirode i posledice. Analiza Adamovog lika - nespremnost na pokajanje. Zašto je Adam poslušao Evu? Šta su kožne haljine? Koje su posledice prvog greha aktuelne i danas?