Biblija Šestodnev - Stvaranje sveta (Književnost starog veka)

Apstrakt

Značaj Biblije kao književnog dela. Veza između biblijskog i naučnog prikazivanja postanka sveta. Stil i jezik Biblije. Komparativna analiza naučne teorije o nastanku sveta i biblijskog Šestodneva. Neverovatne sličnosti i određene razlike u otkrivanju naučnog i biblijskog pogleda na pitanje nastanka sveta i čoveka.