Sofokle, Antigona - drugi deo (Uvod u proučavanje književnog dela)

Apstrakt

Fabula Sofoklove tragedije Antigona. Eteokle, Polinik, Antigona, Ismena, Kreont, Hemon. Antigona se suprotstavlja ljudskim zakonima u ime večnih, božjih zakona. Sahranjuje brata Polinika čije sahranjivanje zabranjuje Kreont, novi vladar Tebe. Zbog toga, Antigona je osuđena na smrt. Tiresija i Hemon pokušavaju da ubede Kreonta da greši. Načelo vladara i umišljene svemoći. Kreont doživljava potpunu tragediju porodice zbog svog vladanja.