Sofokle, Antigona - treći deo (Uvod u proučavanje književnog dela)

Apstrakt

Analiza osnovnih pitanja koje pokreće Sofoklova tragedija Antigona; analiza likova: Antigona i Kreont. Antigona i Kreont predstavljaju dva principa i dva moguća pogleda na svet. Za ljubav ja sam rođena ne za mržnju - princip poštovanja uzvišenih zakona po cenu života. Moral i principi zahtevaju aktivnost i odgovornost. Ismena - pasivna, svest o tome da ništa ne možemo promeniti - subjektivna i objektivna odgovornost. Kreont - princip vladarske pravičnosti.