Sofokle, Antigona - prvi deo (Uvod u proučavanje književnog dela)

Apstrakt

Sofokle - jedan od najvećih grčkih tragičara; usavršio tragediju uvodeći drugog glumca; prikazivao ljude kao aktivne i delatne sa jakom voljom; kod Sofokla ljudi prikazani onakvima kakvi treba da budu, a kod Eshila kakvi zaista jesu. Mit o Edipu kao podloga za Sofoklovu tragediju. Edip, Laj, Jokasta, Teba; priča o tome kako je Edip ubio svog oca i oženio se majkom.