Drama i tragedija - opšti pojmovi (Uvod u proučavanje književnog dela)

Apstrakt

Opšti pojmovi o drami: scena, činovi, pojave, monolog, dijalog. Poreklo tragedije, ditiramb, Dionis, hor, tragični junak, tragična krivica, katarza, Aristotel.