Akuzativ sa infinitivom - vežbanje (Latinska sintaksa)

Apstrakt

Vežbanje na rečenicama/konstrukcijama sa predikatom u prošlim i budućim vremenima.