Akuzativ sa infinitivom - drugi deo (Latinska sintaksa)

Apstrakt

Osobine, upotreba i prevođenje konstrukcije akuzativa sa infinitivom. Infinitiv perfekta aktiva i pasiva - građenje i upotreba. Infinitiv futura aktiva i pasiva - građenje i upotreba.