Akuzativ sa infinitivom - prvi deo (Latinska sintaksa)

Apstrakt

Osobine, upotreba i prevođenje konstrukcije akuzativa sa infinitivom. Vežbanje na rečenicama/konstrukcijama sa predikatom u prezentu.