Particip futura (Latinska sintaksa)

Apstrakt

Građenje, promena i upotreba participa futura.