Particip perfekta (Latinska sintaksa)

Apstrakt

Građenje, promena i upotreba participa perfekta.