Deponentni i semideponentni glagoli (Latinska morfologija)

Apstrakt

Prikazivanje značenja i upotrebe deponentnih i semideponentnih glagola. (Infinitiv prezenta pasiva).