Sistematizacija nepravilnih glagola (Latinska morfologija)

Apstrakt

Promene glagola posse, ferre, ire, velle, nolle i malle u svim aktivnim i pasivnim vremenima indikativa i prezentu imperativa.