Konjunktiv - morfologija (Latinska morfologija)

Apstrakt

Promena vremena prezentske osnove u konjunktivu: prezent i imperfekt. Promena vremena perfekatske osnove u konjunktivu: perfekt i pluskvamperfekt. Nepravilni glagoli u konjunktivu. Kratak opis funkcija konjunktiva.