Pasivni imperfekat i futur I (Latinska morfologija)

Apstrakt

Predavanje je namenjeno i prvoj i drugoj godini učenja latinskog. Pasivni oblici imperfekta i futura I - prevod i upotreba.