Pasivni prezent - vežbanje (Latinska morfologija)

Apstrakt

Analiza i prevod rečenica sa pasivnim prezentom.