Pluskvamperfekt i futur II (Latinska morfologija)

Apstrakt

Građenje, promena i upotreba pluskvamperfekta i futura II u latinskom.