Redni brojevi, ablativ i akuzativ vremena (Latinska morfologija)

Apstrakt

Redni brojevi od 1 do 10. Izraz quota hora est? - koliko je sati? Ablativ i akuzativ vremena.