Istorija i razvoj računarstva i informatike (Osnovi informatike)

Apstrakt

Abakus drevna mehanička računaljka. Drugi svetski rat Enigma i Kolosos. Prvi programabilan računar - Eniac. Džon fon Nojmanova arhitektura računara. Prva generacija računara, vakumske cevi i mašinski jezik. Druga generacija računara, poluprovodnički element(tranzistor) i programski jezici (Fortran, Cobol, Lisp i Algol). Treća generacija računara, integrisana kola, Unix operativni sistem i programski jezik C. Četvrta generacija računara, Intel procesori IBM, Apple računari i programski jezik Basic.