Jedinice za merenje podataka (Osnovi informatike)

Apstrakt

Osnovna jedinica za merenje količine podataka bit. Definicija bajta. Binarni prikaz brojeva (podataka) u jednom ili više bajtova. Prefiksi koji se koriste u računarstvu (kibi, mebi, gibi, tibi...), odstupanja i razlike u odnosu na internacionalni sistem prefiksa (kilo, mega, giga, tera, peta, eksa...). Primer deklarisanja računarske komponente (memorije) pomoću prefiksa.