Uvod u informatiku (Osnovi informatike)

Apstrakt

Informatika i Računastvo kao nauka. Plan i program računarstva i informatike za gimnaziju. Dodatna predavanja: Big data, Darknet, Bitcoin, Praćenje korisnika, Veštačka inteligencija. Podatak-informacija-znanje-mudrost. Informacije, podaci, znanje, mudrost. Upotreba DIKW piramide u IT industriji i nauci.