Nuklearne reakcije (Fizika jezgra)

Apstrakt

Šta je nuklearna reakcija i kako se izračunava energija ili Q - vrednost nuklearne reakcije? Podela na egzotermne i endotermne reakcije. Model složenog jezgra i direktne reakcije. Primena akceleratora - uređaja za ubrzavanje čestica. Akceleratori u CERN - u. Nuklearna energetika - fisija i fuzija. Doprinos Lize Majtner.