Beta i gama raspad (Fizika jezgra)

Apstrakt

Beta plus raspad (pozitronski beta raspad) i gama raspad. Energetski uslov za beta - raspad. Energija raspada izražena preko energija mirovanja čestica i preko njihovih kinetičkih energija. Izračunavanje kinetičke energije neutrina i pozitrona. Šta je elektronski zahvat? Emisija rendgenskog zračenja kao posledica elektronskog zahvata. Gama raspad i diskretne vrednosti energije gama fotona.

Zadaci

1. Jezgro X, koje je pre raspada mirovalo, raspada se beta plus - raspadom. Energija raspada je Q. Kolike su kinetičke energije pozitrona i neutrina ako se zanemari uzmak jezgra potomka?