Beta raspad (Fizika jezgra)

Apstrakt

Elektronski beta raspad ili beta minus - raspad. Paulijeva pretpostavka o postojanju nove čestice (neutrina) i Fermijeva pretpostavka o postojanju slabe interakcije u jezgru. Energetski uslov za beta - raspad. Kontinualan spektar beta - čestica. Izračunavanje maksimalnog impulsa emitovanih beta čestica.

Zadaci

1. Beta - minus raspadom 4Be10 oslobađa se energija 555keV. Naći maksimalni impuls emitovane beta čestice. Jezgro berilijuma pre raspada je mirovalo.