Jezgro (Fizika jezgra)

Apstrakt

Struktura jezgra. Dimenzije jezgra. Masa jezgra i defekt mase. Energija veze jezgra. Specifična energija veze jezgra. Grafik zavisnosti specifične energije veze jezgra od masenog broja i stabilnost jezgara. Spin jezgra. Osobine nuklearnih sila.