Defekt mase i energija veze jezgra - rešavanje zadataka (Fizika jezgra)

Apstrakt

Primena formula za defekt mase i energiju veze u rešavanju zadataka. Izračunavanje mase neutralnog atoma preko defekta mase. Izračunavanje energije veze jezgra ako su poznate mase neutralnih atoma.

Zadaci

1. Izračunati defekt mase i energiju veze jezgra 2He4. Masa jezgra He je 4,0015u (mp=1,007276u ; mn=1,008665u).

2. Energija veze po nukleonu u jezgru 8O18 je 7,77MeV/nukleon. Odrediti defekt mase tog jezgra. Kolika je masa neutralnog atoma koji ima to jezgro?

3. Koliku minimalnu energiju treba uložiti da se jezgro 6C12 razbije na tri jednaka dela? Masa atoma ugljenika je 12u, a atoma 2He4 je 4,0026u.

4. Koliku energiju (u džulima) treba uložiti kada se sva jezgra u masi od 1g helijuma 2He4 razbiju na po dva jezgra deuterijuma (1D2)? Energija veze po jednom nukleonu za jezgro helijuma iznosi 7,08 MeV/nukleon,a za deuterijum 1,11MeV/nukleon.