Poluprovodničke diode i tranzistori (Elementi fizike čvrstog stanja)

Apstrakt

Poluprovodnici p i n tipa i p-n spoj. Kontaktno električno polje na graničnom spoju sloja. Direktna i inverzna polarizacija p-n spoja. Poluprovodnička dioda i ispravljačko dejstvo diode. Poluprovodnička trioda (tranzistor) i pojačavačko dejstvo tranzistora.