Pojam o zonskoj teoriji metala; Poluprovodnici (Elementi fizike čvrstog stanja)

Apstrakt

Pojam energetske zone. Valentna i provodna zona kod metala, poluprovodnika i izolatora (dielektrika). Sopstvena provodljivost kod hemijski čistog poluprovodnika. Elektroni i šupljine - nosioci električne struje u poluprovodnicima. Primesna provodljivost. Petovalentne primese kao donori (davaoci) elektrona i trovalentne primese kao akceptori (primaoci) elektrona.