Talasne funkcije i Šredingerova jednačina (Pojam o kvantnoj mehanici)

Apstrakt

Šredingerov talas ne opisuje elektron već mogućnost nalaženja elektrona (Maks Born). Uvođenje nepredvidljivosti u nauku. Istorijska naučna rasprava Ajnštajna i Bora na Šestoj Solvejevoj konferenciji. Kvantna teorija uspešno objašnjava svet mikročestica.