Hajzenbergova relacija neodređenosti (Talasna svojstva čestica)

Apstrakt

Nemogućnost istovremenog preciznog određivanja položaja i impulsa čestice. Energija nulte tačke (Zero Point Energy). Neodređenost energije i vremena. Rešavanje zadatka u kome se primenjuje Hajzenbergova relacija za izračunavanje relativne širine spektralne linije.

Zadaci

1. Naći relativnu širinu spektralne linije koja se dobija prelaskom atoma iz pobuđenog stanja u osnovno. Vreme života atoma u pobuđenom stanju je 10-8s a talasna dužina linije je 628nm.