Energije stacionarnih stanja (Talasna svojstva čestica)

Apstrakt

Odnos ukupne energije atoma, kinetičke energije elektrona i potencijalne energije elektrostatičkog uzajamnog delovanja elektrona i jezgra. Energija stacionarnog stanja atoma za dati kvantni broj n. Diskretne vrednosti energije, osnovno i pobuđeno stanje atoma. Primena dobijenih formula za izračunavanje energije jona litijuma u pobuđenom stanju.

Zadaci

1. Izračunati energiju jona litijuma u prvom pobuđenom stanju. Kolika mu je tada kinetička i potencijalna energija?