Rešavanje zadataka iz relativističke dinamike (Specijalna teorija relativnosti)

Apstrakt

Primena čuvene Ajnštajnove jednačine u rešavanju zadataka u relativističkoj dinamici. Rešavanje zadataka u kojima se primenjuje formula za ukupnu i kinetičku energiju kao i veza impulsa i energije. Još jedna jedinica za energiju. Kakva iznenađenja vas čekaju u Opštoj teoriji relativnosti u kojoj je Ajnštajn sam sebi bio prethodnik? Kako da zamislimo zakrivljenost prostora i vremena?

Zadaci

1. Naći impuls čestice čija je kinetička energija dva puta veća od energije mirovanja.

2. Izračunati kinetičku energiju elektrona čija je ukupna energija 10 puta veća od energije mirovanja. (me=9,1x10-31kg)

3. Čestice A i B počinju kretanje iz mirovanja i prelaze u električnom polju isti napon. Pri tome je ukupna energija čestice B tri puta veća od ukupne enrgije čestice A. Masa čestice B je četiri puta veća od mase čestice A, a naelektrisanje čestice B je dva puta veće od naelektrisanja čestice A. Koliki je upotrebljeni napon? Energija mirovanja čestice A je 938 MeV a njeno naelektrisanje je 1,6x10-19 C.